Institut Català del Sòl
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
IniciCastellanoEnglishMapa web
 
Notícies
02/05/2016 - PLE DE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ EN EL QUE ES VA APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU A L'ÀMBIT DE L'EIXAMPLE NORD
 
Ple de l'Ajuntament de data 2 de maig de 2016, en el que en el seu punt 25è es va aprovar inicialment la MPPGOU a l'àmbit de l'Eixample Nord
El passat 2 de maig el Ple de l'Ajuntament va aprovar inicialment la Modificació del Pla General d'Ordenació Urbana en l'àmbit de l'Eixample Nord. Els objectius fonamentals d'aquesta modificació són la divisió en tres nous sectors de menor dimensió de l'actual àmbit delimitat al vigent Pla General, l'increment d'aprofitament que ha de fer possible un desenvolupament més compacte, cohesionat i amb menys consum de sòl, a l'hora que viable econòmicament, la previsió de les principals infraestructures i sistemes urbanístics públics que afecten al sector, entre ells el sòl destinat al futur hospital comarcal, l'aposta per una combinació equilibrada entre sòl destinat a activitat econòmica i serveis i sòl destinat a habitatge lliure i de protecció i altres aspectes rellevants pel futur de la nostra ciutat, com és fer possible el trasllat dels drets urbanístics existents a la Platja Llarga, sense que afecti als drets dels propietaris de l'Eixample Nord i poder deixar així aquell espai lliure d'edificació.

Podeu veure el debat que es va produir, en el si del Ple, en el següent enllaç, punt 25è de l'ordre del dia:

http://www.canalblau.cat/ple-ordinari-vilanova-geltru-02-05-2016/
   
23/02/2010 - CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU PLAÇA ARQUITECTE
La Comissió Executiva del Consorci, en la seva sessió celebrada en data 4 de febrer va acordar convocar el procés selectiu d'una plaça d'arquitecte i aprovar les bases que el regulen
El 18 de març finalitza el termini de presentació de sol.licituds per prendre part en el procés selectiu d'una plaça d'arquitecte vacant a la plantilla del Consorci.

S'adjunten les bases reguladores del procés selectiu. El model de sol.licitud en el podeu demanar al mail: consorci@vngeixamplenord.cat
18/02/2010 - EXPOSICIÓ DE LES 7 PROPOSTES PER L'EIXAMPLE NORD AL COL.LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA
Del 18 de febrer al 15 de març es podrà visitar l'exposició de les propostes per a l'Eixample Nord a la Sala d'Exposicions del COAC
En el marc dels actes organitzats amb motiu de la resolució del concurs d'idees per a la ordenació del sector Eixample Nord, s'ha organitzat una exposició que mostra les 7 propostes presentades en la 2a fase del concurs.
COAC, plaça Nova 5 de Barcelona
   
1234
Consorci Urbanístic pel desenvolupament de Sector Eixample Nord, al terme municipal de Vilanova i la Geltrú
Carrer Ferrer i Vidal, 36 • 08800 • Vilanova i la Geltrú • Barcelona
T. 93 810 68 20 • F. 93 815 90 63 • consorci@vngeixamplenord.cat