Institut Català del Sòl
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
IniciCastellanoEnglishMapa web
 
Notícies
07/07/2016 - AMPLIAT EL TERMINI D'INFORMACIÓ PÚBLICA DE LA MPPGO A L'ÀMBIT DE L' EIXAMPLE NORD
El Ple de l'Ajuntament celebrat el dia 4 de juliol va aprovar l'ampliació de 3 mesos de la fase d'informació pública
Aprovar l'ampliació del termini d'informació pública previst a l'acord del Ple de l'Ajuntament del 2 de
maig de 2016, relatiu a l'aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla General d'Ordenació en el Sector Eixample Nord, del terme municipal de Vilanova i la Geltrú, per un termini de TRES (3) MESOS des de la
darrera publicació obligatòria, en els mitjans i termes previstos legalment.

L'expedient continuarà durant tot aquest termini ampliat d'informació pública a disposició de qualsevol
interessat en la Regidoria d'Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient, carrer Josep Llanzà 1-7, 08800 de Vilanova
i la Geltrú (Barcelona), de dilluns a divendres de 9:30 a 14 hores.

Així mateix es podrà consultar a les oficines d'aquest Consorci, C. Francesc i Vidal, 36 local, 938106820. De dilluns a divendres de 9.30 a 14 hores.
   
25/05/2016 - Consell Municipal d'Associacions de Veïns, 25/05/2016
 
El passat 25 de maig es va celebrar sessió del Consell Municipal d'Assocacions de veïns, i entre els temes tractats hi havia l'explicació de l'aprovació inicial de la MPPGO a l'àmbit de l'Eixample Nord
El regidor d'Urbanisme de Vilanova i la Geltrú i President del Consorci VNG Eixample Nord, exposa en el si del Consell municipal d'Associacions de Veïns, l'abast i el sentit de la modificació puntual del Pla General de la ciutat, en l'àmbit de l'Eixample Nord.

Podeu escoltar l'àudio de la sessió en el següent enllaç:

http://podcast.canalblau.cat/#/programs/especialsfm/canalblau_podcast_6117
   
20/05/2016 - INFORMACIÓ PUBLICA DE LA MPPGO A L'ÀMBIT DE L'EIXAMPLE NORD
El Ple de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, celebrat en data 2 de maig de 2016 va aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla General d'Ordenació en el sector Eixample Nord.
Període d'informació pública:
Un cop aprovada inicialment la Modificació puntual del Pla General d'Ordenació en el sector Eixample Nord i seguint amb les fases del Programa de participació ciutadana, s'inicia el període d'informació pública que preveu diferents canals d'informació i participació i tindrà una durada de 45 dies des de la publicació oficial:

-Consulta de l'expedient
L'expedient complert es podrà consultar a la Regidoria d'Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient:

Carrer de Josep Llanza, 1-7 1r
08800 - Vilanova i la Geltrú
Telèfon 938140000 (Ext. 2112 i 2195)
Fax 938144864
urbanismeiobres@vilanova.cat
Horari: De dilluns a divendres de 09:30 a 14h

http://www.vilanova.cat/html/tema/urbanisme_i_habitatge/mpgo_entramit.html#anch-0

També es disposarà un exemplar al Consorci pel Desenvolupament Urbanístic del Sector de l'Eixample Nord.

Carrer Ferrer i vidal, 36 local
08800 Vilanova i la Geltrú
938106820
consorci@vngeixamplenord.cat-Servei d'atenció individualitzada
Paral.lelament a la consulta de l'expedient, les persones interessades podran sol.licitar una visita individualitzada per fer consultes.

Cal demanar cita prèvia trucant al 938106820
Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 10 a 14h

-Presentació d'al.legacions o requeriments de documentació
Les persones que vulguin presentar al.legacions o sol.licitar documentació, ho podran fer a l'Oficina d'Atenció Ciutadana a través del formulari general d'instància.


   
1234
Consorci Urbanístic pel desenvolupament de Sector Eixample Nord, al terme municipal de Vilanova i la Geltrú
Carrer Ferrer i Vidal, 36 • 08800 • Vilanova i la Geltrú • Barcelona
T. 93 810 68 20 • F. 93 815 90 63 • consorci@vngeixamplenord.cat