Institut Català del Sòl
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
IniciCastellanoEnglishMapa web
Licitacions i perfil del contractant
TREBALLS DE REDACCIÓ DEL DOCUMENT D'AVANÇ DE PLANEJAMENT DEL SECTOR EIXAMPLE NORD
  Tipus de contracte: contracte de serveis
  Lloc d'execució: Vilanova i la Geltrú
  Tramitació: ordinària
  Procediment: negociat sense publicitat
  Forma d'adjudicació: negociat
  Import de licitació: 314.000 ?
  Termini d'execució: 6 mesos

Fitxers:
  plec cl?usules adm particulars i prescrip tecqn procedim negociat avan? planejament.doc:
Plec de cl?usules administratives particulars i de prescripcions t?cniques per a la contractaci? pel procediment negociat sense publicitat dels treballs de redacci? del document d'avan? de planejament del sector eixample nord, d'acord al concurs d'idees convocat.Consorci Urbanístic pel desenvolupament de Sector Eixample Nord, al terme municipal de Vilanova i la Geltrú
Carrer Ferrer i Vidal, 36 • 08800 • Vilanova i la Geltrú • Barcelona
T. 93 810 68 20 • F. 93 815 90 63 • consorci@vngeixamplenord.cat