Institut Català del Sòl
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
IniciCastellanoEnglishMapa web
Licitacions i perfil del contractant
TREBALLS DE REDACCIÓ DEL DOCUMENT D'AVANÇ DE PLANEJAMENT DEL SECTOR EIXAMPLE NORD
  Expedient / Contracte: REDACCIÓ DEL DOCUMENT D'AVANÇ DE PLANEJAMENT DEL SECTOR EIXAMPLE NORD, D'ACORD AL CONCURS D'IDEES CONVOCAT
  Tipus: contracte de serveis. Procediment negociat sense publicitat
  Lloc d'execució: Vilanova i la Geltrú
  Termini: 6 mesos
  Import: 314.000 ?
Concurs d'idees per al desenvolupament del sector Eixample Nord de Vilanova i la Geltrú
  Expedient / Contracte: Concurs idees 01/08
  Data límit: 15 de desembre de 2008
  Tipus: cte. especial de serveis (concurs d'idees)
  Lloc d'execució: Vilanova i la Geltrú
  Termini:
1a. fase - 25 dies naturals
2a. fase - 75 dies naturals

  Import: Premis 2a. fase
Equips seleccionats- 20.000 ? + IVA
Equip guanyador - 10.000 ? + IVA (addicionals)

Consorci Urbanístic pel desenvolupament de Sector Eixample Nord, al terme municipal de Vilanova i la Geltrú
Carrer Ferrer i Vidal, 36 • 08800 • Vilanova i la Geltrú • Barcelona
T. 93 810 68 20 • F. 93 815 90 63 • consorci@vngeixamplenord.cat