Institut Català del Sòl
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
IniciCastellanoEnglishMapa web
 
Calendari

La important extensió de l’àmbit de l’actual sector Eixample Nord aconsella la seva divisió en tres sectors. Cada un d’ells exigirà la redacció del corresponent pla parcial, amb delimitació poligonal i pla d’etapes d’execució. La modificació puntual del PGOU al sector esdevé un marc general amb una visió conjunta de futur d’aquest estratègic àmbit i per aquets motiu incorpora aquells trets i criteris globals que han d’evitar  que un creixement fragmentat pogués malmetre. El desenvolupament temporal íntegre dels tres sectors es preveu, per tant,  a molt llarg termini.

A la proposta de modificació puntual del PGOU es preveu que el sector 1 es desenvolupi en un escenari temporal de 21 anys, de forma progressiva en funció de la demanda i de les necessitats de la ciutat. Pel que fa als sectors 2 i 3 es preveu el seu desenvolupament temporal posterior en el temps, a molt llarg termini, una vegada consolidat el sector 1.
Consorci Urbanístic pel desenvolupament de Sector Eixample Nord, al terme municipal de Vilanova i la Geltrú
Carrer Ferrer i Vidal, 36 • 08800 • Vilanova i la Geltrú • Barcelona
T. 93 810 68 20 • F. 93 815 90 63 • consorci@vngeixamplenord.cat