Institut Català del Sòl
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
IniciCastellanoEnglishMapa web
AMPLIAT EL TERMINI D'INFORMACIÓ PÚBLICA DE LA MPPGO A L'ÀMBIT DE L' EIXAMPLE NORD
Aprovar l'ampliació del termini d'informació pública previst a l'acord del Ple de l'Ajuntament del 2 de
maig de 2016, relatiu a ...
Consell Municipal d'Associacions de Veïns, 25/05/2016
El regidor d'Urbanisme de Vilanova i la Geltrú i President del Consorci VNG Eixample Nord, exposa en el si del Consell ...
INFORMACIÓ PUBLICA DE LA MPPGO A L'ÀMBIT DE L'EIXAMPLE NORD
Període d'informació pública:
Un cop aprovada inicialment la Modificació puntual del Pla General d'Ordenació en el sector ...
PLE DE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ EN EL QUE ES VA APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU A L'ÀMBIT DE L'EIXAMPLE NORD
El passat 2 de maig el Ple de l'Ajuntament va aprovar inicialment la Modificació del Pla General d'Ordenació Urbana en l'àmbit de ...
Consorci Urbanístic pel desenvolupament de Sector Eixample Nord, al terme municipal de Vilanova i la Geltrú
Carrer Ferrer i Vidal, 36 • 08800 • Vilanova i la Geltrú • Barcelona
T. 93 810 68 20 • F. 93 815 90 63 • consorci@vngeixamplenord.cat